Menu Zamknij

Oferta

Wykonawstwo robót w zakresie:

– budowy, modernizacji remontów dróg, ulic, parkingów
– wykonania remontów cząstkowych
– wykonania nawierzchni w technologii: bitumicznej, betonowej, brukowej i kamiennej,
– frezowania i cięcia nawierzni bitumicznych i betonowych
– wykonania powierzchniowego utrwalania nawierzchni
– budowy obiektów mostowych i inżynierskich,
– budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
– robót ziemnych wysokowydajnym sprzętem,
– montażu barier energochłonnych.

Sprzedaż:

– kruszyw drogowych,
– sprzętu budowlanego,
– płyt drogowych

Usługi w zakresie:

– letniego i zimowego utrzymania nawierzchni,
– opracowania kosztorysów ofertowych,
– realizacji robót specjalistycznym sprzętem oraz transportem drogowym